اطلاعات تحویل کالا

اطلاعات تحویل کالا

ارسال کالا در استان تهران توسط پیک انجام خواهد شد که هزینه طبق تعرفه در محل دریافت خواهد شد.

ارسال کالا برای شهرستان ها توسط باربری/ ترمینال/پستی و یا تیپاکس انجام خواهد شد که هزینه بین شهری در محل دریافت خواهد شد.